Josep Pla

Lara, 'l'homenot i els homenets'

Jordi Alberich
20/06/2021 00:20
13/03/2020 00:10

Barcelona, 1918

Xammar, la tarjeta de visita de Quim Torra

Joaquín Romero
06/09/2019 00:00
01/08/2017 00:00

Josep Pla, un 'homenot'