Menú Buscar

"No deja de resultar altamente sintomático del proceso de decadencia de Cataluña que el texto más importante jamás firmado por el Muy Honorable Jordi Pujol en su ya dilatada vida política contenga una ristra de errores gramaticales y que la mayoría de estos errores denoten una pérfida influencia del castellano. Seguro que si Pompeu Fabra levantara la cabeza también él concluiría que esto es el fin"

28.07.2014 18:55 h.
2 min
Redacción

Xavier Pericay, escritor y filólogo, colaborador de CRÓNICA GLOBAL, en un artículo publicado este sábado en su blog:

"No deja de resultar altamente sintomático del proceso de decadencia de Cataluña -que no otra cosa es el llamado Proceso- que el texto más importante jamás firmado por el Muy Honorable Jordi Pujol, ex presidente de la Generalidad catalana, en su ya dilatada vida política contenga una ristra de errores gramaticales y que la mayoría de estos errores denoten una pérfida influencia del castellano. Así, ese 'de la mateixa' (línea 3), cuestionado incluso en la lengua de Cervantes. O ese 'doncs' con valor causal (línea 10), mímesis del pues castellano. O ese 'pressa' donde debería figurar presa (línea 16), fruto del ensordecimiento bastardo de la ese sonora catalana. O ese 'gestió de la que' en vez de 'gestió de la qual' (línea 24), demostrativo del uso adulterino del relativo. O ese 'als meus set fills i a la meva esposa' (línea 28), donde la preposición a que introduce ambos sintagmas está manifiestamente de más, ya que se trata de complementos directos. O, en fin, una puntuación delictiva y una floresta de anacolutos -no imputables en este caso a la interferencia del castellano- que sería ocioso reproducir aquí, pues ello nos llevaría a copiar el texto entero.

Seguro que si Pompeu Fabra levantara la cabeza también él concluiría que esto es el fin".

Comentar
Juan Pérez 25/08/2015 - 11:25h
Probablement és la millor demostració de la tortura sistemàtica a que són sotmesos a totes les aules catalanes els inermes infants per mirar d'assolir un model de llengua que ni el més patriota dels patriotes que roben i manen en aquesta comunitat aconsegueix dominar amb un mínim de correcció. El senyor Pericay sap perfectament, a més a més, que no hi ha cap escriptor viu català que no hagi de passar per mans del corrector editorial per poder ser publicat decorosament. Si tot això és així, no hauríem de plantejar-nos seriosament una autèntica renovació de la llengua, inclosa una adaptació al contagi sofert per part del castellà, l'altra llengua pròpia de la comunitat? Tots en sortiríem guanyant, i la llengua la primera, ata tan maltractada fins i tot pels més eminents patriotes.
MCL 25/08/2015 - 11:25h
Al ser dos lenguas -catalán y español- neolatinas y muy cercanas, ademas de entendibles entre sí, son frecuentes las interferencias. Lo que no es de recibo es que el Sr Pujol ( evito el tratamiento de Honorable ) no haya pasado el texto por el corrector del ordenador. ¿fueron las prisas? ¿ se lo escribió otra persona ? ¿ el corrector no funcionó ?. Lo que ocurre es que tedaslas lenguas necesitan muchísimo tiempo para que cuaje la "normativización" en toda la población . En español desde Nebrija han pasado cientos de años y en catalán desde Pompeu Fabra no tantos.
Juan Pérez 25/08/2015 - 11:25h
MCL, vosté no ignora que el senyor Pericay va escriure abstament sobre el model de llengua que es va imposar arran la reforma de Fabra, i aquest escollit va ser, molt curiosament, el més distanciat del castellà, com ja va demostrar la famosa dicotomia barco/vaixell. Encara em recordo, dels meus tgemps d'estudiant, quan llegia la riusòria (permeteu-me el neologisme) que va aixecar l'hi famós que tan mals de cap aixeva, per la seva banda, a les ments febrils del estudiants del català reclosit i carrincló i suposadament escaient del patriota Fabra. Al llarg dels anys com docent, i darrerament com a docent d'espanyol per a estrabngers, sempre he fet les classes trilingües: casatellà, cataà i àdhuc anglès -pels pakistanesos i filipins, que el teenen com a gairebé segona llengua. No és un problem a de corrector, sinó de "modernitzar" unes estructures arcaitzants que s'han demnostrat incompatibles amb el dinamisme expressiu dels temps actuals.
¿Quiere hacer un comentario?