Menú Buscar
Pásate al modo ahorro

cac

Redacción
1 min

Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio Juliol de 2013

 

Agrupacions amb caràcter excepcional
 Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Procés Constituent
Des d’un punt de vista metodològic, l’Assemblea Nacional Catalana i el Procés Constituent s’inclouen dins de l’agrupació d’actors no polítics món associatiu. Això no obstant, tenint en compte l’objectiu polític que persegueixen aquestes organitzacions, s’ha optat per fer constar, de forma excepcional i amb caràcter eventual, el temps de paraula de les persones que les representen en els teleinformatius analitzats i la seva presència en la resta de programes analitzats.